Utställningar och evenemang

Det spelar faktiskt ingen roll om din katt är raskatt eller bondkatt. Du kan delta i utställningar med den. Det första du måste göra är att gå med i en kattklubb nära dig. Om din katt är en charmör har den säkert potential för att lyckas bra på en utställning. En bondkatt eller huskatt som ska ställas ut bör vara välvårdad och ha ett bra temperament. Dessutom ska den vara kastrerad. Kontakta gärna din lokala kattklubb för att få veta exakt allt som gäller inför en utställning och för att få råd och tips. Många gånger kan man också ordna samåkning med andra klubbmedlemmar om det är långt till orten där utställningen hålls.

Att tänka på inför utställning

En katt som ställs ut ska vara id-märkt och du ska ha med dig eventuell stamtavla. Om din katt är vit ska den ha ett hörselintyg. För att delta i en av SVERAKS utställningar ska katten vara vaccinerad mot både kattpest och kattsnuva. Vaccinationsbeviset ska du ha med dig. En liten checklista för saker som du ska ha med dig är bland annat: utställningsbur med skynke, foderskål, foder, vatten, kattlåda, spade och skönhetsprodukter som kam och borste. Några dagar innan utställningen kan man börja förbereda katten för utställning genom att klippa klorna, göra rent öronen och bada de katter som behöver det. Vissa katter kräver mer pälsvård än andra.

Utställning i Umeå

Björkstakatten i Umeå arrangerar varje år i april internationella utställningar. Klubben har varit verksam i 30 år och man är anslutna till SVERAK. Klubben arrangerar även träffar för nya utställare som kan få svar på sina frågor angående utställningar. Man ordnar även andra träffar där man till exempel kan lära sig mer om pälsvård. Utställningen har flera olika klasser och i mån av plats finns även en klass för sällskapskatter.

Ställ ut i Jämtland

I Östersund arrangerar Storsjökatten utställning i juni. Detta är också en internationell utställning där max 240 katter per utställningsdag tas emot. Huskatter som vill delta ska ha huskattbevis och sällskapskatter deltar i mån av plats. Storsjökatten arrangerar olika aktiviteter som fotodagar, fikadagar och föreläsningar.

Sundsvalls kattklubb

I Sundsvall arrangeras emellanåt hobbyutställningar och man har även arrangerat internationella utställningar. Klubb har olika event och man arrangerar även kattens dag i samarbete med olika djurbutiker. Då hålls olika kurser i bland annat pälsvård och avel och veterinärer och djurskyddsinspektörer delar med sig av nyttig information.